Zmiany w organizacji aplikacji notarialnej

Zgodnie z projektem wprowadzającym zmiany w rozporządzeniu w sprawie organizacji aplikacji notarialnej rada izby notarialnej będzie zobowiązana wyznaczyć dla aplikanta notariusza - patrona nie później niż w terminie 30 dni od dnia dokonania wpisu na listę aplikantów notarialnych.

Do tej pory rada izby notarialnej nie była ograniczona żadnym terminem w tej sprawie. Proponowana zmiana ma wykluczyć sytuacje, w których rady izb notarialnych przez kilka lub nawet kilkanaście miesięcy od wpisu na listę aplikantów notarialnych uchylają się od obowiązku wyznaczenia aplikantowi notarialnemu patrona.

Ponadto proponowane zmiany polegają na dookreśleniu przepisów w zakresie szkolenia aplikantów notarialnych. Zgodnie z proponowanymi w projekcie zmianami w celu zapewnienia odpowiedniego szkolenia aplikantów pod względem praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu notariusza w trakcie aplikacji aplikant będzie zobowiązany sporządzić co najmniej 50 projektów aktów notarialnych i co najmniej po 10 projektów czynności notarialnych. Za zapewnienie wykonania tych czynności przez aplikanta odpowiedzialny byłby notariusz, u którego aplikant odbywa aplikację. Zgodnie bowiem z proponowaną nowelizacją, projekty tych czynności notarialnych wraz z recenzjami co do poprawności ich wykonania będą dołączane do opinii o aplikancie, sporządzanej przed upływem okresu2 lat i 6 miesięcy odbywania aplikacji notarialnej. Opinia ta, wraz z załącznikami, będzie dołączana do akt osobowych. Takie rozwiązanie spowoduje, że w trakcie szkolenia aplikantów większy nacisk będzie położony na praktyczne przygotowanie do zawodu notariusza, co również w lepszym stopniu przygotuje aplikantów do egzaminu notarialnego.

Opracowanie: Katarzyna Irytowska, RPE WKP

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 28 listopada 2012 r.

Data publikacji: 28 listopada 2012 r.