Jak przypomina portal Adwokatura.pl, Ryszard Siciński adwokatem został w roku 1957. W latach 70-tych zaangażował się w działalność samorządową. Był m.in. sekretarzem i skarbnikiem ORA w Warszawie. W roku 1979 został skarbnikiem Naczelnej Rady Adwokackiej. Był członkiem licznych komisji problemowych przy ORA i NRA, w tym: komisji Informacyjno-Prasowej (1969-1971), komisji Socjalno-Bytowej (1971-1973), komisji Etyki (1992-1995 i 2004-2007), od roku 1999 był przewodniczącym Koła Seniorów przy ORA w Warszawie. Przez wiele lat był sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, gdzie w latach 1995-2001 pełnił funkcję wiceprezesa. W ostatniej kadencji był członkiem Wyższej Komisji Rewizyjnej. Przez wiele lat związany ze środowiskiem kombatanckim, był członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy AK.
Przez lata zaangażowany był w pracę kolegium redakcyjnego „Palestry” i „Gazety Prawniczej” (1968-1973). Wychował i wykształcił wiele pokoleń adwokackich.
Uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym z okazji 30-lecia powstania NSZZ „Solidarność” oraz odznaką „Adwokatura Zasłużonym.
Adw. Czesław Jaworski wspomina, że mecenas Siciński był niezwykle koleżeński i konsekwentny w działaniu. - Realizował wartości, które uważał za ważne. Bardzo wysoko cenił sobie patriotyzm. W każdej sytuacji, gdy tylko mógł służył Polsce - mówi mec. Jaworski.