Prof. Borkowski był wieloletnim członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN. Zapisał się w pamięci jako mądry i prawy człowiek, wychowawca wielu pokoleń prawników i administratywistów, który do ostatnich swoich dni pozostał twórczy i aktywny zawodowo. Niezwykle otwarty i życzliwy wobec wszystkich, w tym i wobec pracowników macierzystego Wydziału Prawa.