Przedstawiciele nauki:
- dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego,
- prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
- dr hab. Piotr Kardas - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,
- prof.dr hab. Piotr Winczorek - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,

Prokuratorzy:
- Marek Jamrogowicz - Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego,
- Aleksander Herzog - prokurator Prokuratury Generalnej,
- Krzysztof Parchimowicz - prokurator Prokuratury Generalnej,
- Marek Sadowski - Naczelnik Wydziału Kwestii Prawnych w Biurze Prokuratora Generalnego,
- Andrzej Stankowski - Dyrektor Biura Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Generalnej,
- Ryszard Tłuczkiewicz- Dyrektor Biura Prokuratora Generalnego,
- wyznaczony przedstawiciel Krajowej Rady Prokuratury,
- Piotr Masłowski - Sekretarz Zespołu.

Pierwsze posiedzenie zespołu zaplanowano na styczeń 2012 r.

Prokurator generalny przekazał prokuratorom i asesorom opracowaną w Biurze Prokuratora Generalnego ankietę (do pobrania niżej), która pozwoli poznać opinie prokuratorów i asesorów w odniesieniu do najbardziej istotnych kwestii dotyczących prokuratury, jak również wykraczających niekiedy poza materię regulowaną ustawą o prokuraturze.
Zdaniem prokuratora generalnego możliwość poznania poglądów środowiska prokuratorskiego w formie powszechnej ankiety, z której dotychczas nie korzystano, skłania do zadania pytań również o problematykę dotyczącą  konstytucjonalizacji prokuratury i zmian modelu procedury karnej.

Ankieta dla prokuratorów i asesorów>>>