Obchodząca w tym roku 30-lecie działalności Fundacja deklaruje nowe otwarcie w swojej aktywności. Związane ono jest m.in. z objęciem roli głównego fundatora przez wydawnictwo Wolters Kluwer, które przejęło ją po wydawnictwie LexisNexis, obecnie będące częścią Wolters Kluwer.

Przewodniczącym Zarządu Fundacji jest nadal sędzia warszawskiego Sądu Apelacyjnego Marek Czecharowski (pełni tę funkcję od 2012 r.), ale organ ten został obecnie uzupełniony o przedstawicielki Wolters Kluwer (Monika Kulesza-Czupryn i Joanna Rossa), które mają zapewnić większe niż dotychczas wsparcie dla działań Fundacji.
Pozostali członkowie zarządu to: Michał Fajst, Andrzej Kaźmierczak, Andrzej Kępiński i Paweł Schubert, a szefem Komisji Rewizyjnej jest Jerzy Kotarski.

Zarząd postanowił dokonać modyfikacji statutu Fundacji by lepiej dostosować zasady swojego działania do wyzwań współczesności.
Jak wspomina sędzia Czecharowski, gdy trzydzieści lat temu Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw powstawała, była jedyną organizacją tego typu, a nie było wtedy jeszcze i przez wiele lat później państwowego systemu wsparcia dla ofiar przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Więcej o Fundacji>>

Potem powstawały kolejne stowarzyszenia i fundacje tego typu, a od 2005 roku obowiązuje ustawa o państwowej kompensacie dla ofiar niektórych przestępstw umyślnych, na podstawie której utworzony został specjalny fundusz celowy.
Jednak jak mówi sędzia Marek Czecharowski, nie można obecnie powiedzieć, że problem jest już rozwiązany, że nie ma w Polsce ludzi potrzebujących pomocy w związku ze szkodami poniesionymi na skutek przestępstw. – Swego rodzaju paradoksem jest to, że zarówno państwowy fundusz jak działające w tej dziedzinie fundacje nie wykorzystują wszystkich posiadanych funduszy. A to dlatego, że zgłasza się do nich stosunkowo niewiele osób potrzebujących pomocy i spełniających kryteria do jej otrzymania – mówi. – Na pewno przyczyną tego stanu nie jest brak potrzeb. Raczej jest to eefekt nieskutecznego docierania do ofiar przestępstw oraz  niewystarczającej informacji o możliwościach otrzymania takiej pomocy, a może też kryteria i procedury są za bardzo skomplikowane – dodaje sędzia Marek Czecharowski. Podkreśla jednak że w kierowanej przez niego Fundacji te procedury są znacznie bardziej elastyczne niż w państwowym funduszu, z którego pomoc udzielana jest za pośrednictwem sądów, a te muszą precyzyjnie przestrzegać przepisów i procedur. Zarząd Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw widzi potrzebę dalszego poszukiwania nowych pomysłów na informowanie społeczeństwa o możliwościach uzyskania pomocy przez ofiary przestępstw, , co też w najbliższej kadencji będzie czynione.

A niezależenie od tych prac i dalszych zamierzeń, Zarząd Fundacji podkreśla, że cały czas ona pracuje i przyjmuje wnioski osób ubiegających się o pomoc.

Kontakt do Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw>>>