Rozporządzenie, którego projekt opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji, przewiduje, że w przyszłym roku wynagrodzenia członków zespołu przygotowującego pytania na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz komisji egzaminacyjnej nadal wyliczane będą na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2010 r. Decyzję resort tłumaczy ograniczeniem środków finansowych, którymi będzie dysponował w 2013 r.

Monika Sewastianowicz