W wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały utworzone:
- stanowisko oficerskie prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gdyni;
- dwa stanowiska oficerskie prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie.

Informacja pochodzi z obwieszczenia Prokuratora Generalnego z dnia 8 lutego 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (M. P. poz. 86).