Informacja została zamieszczona w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M.P. poz. 514).

Katarzyna Irytowska