Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Orłem wojsk obrony terytorialnej jest orzeł w koronie zamkniętej, ze wzniesionymi skrzydłami, głową zwróconą w prawo, siedzący na tarczy amazonek, na której umieszczony jest złoty Znak Polski Walczącej.

Flaga wojsk obrony terytorialnej, podnoszona w rejonach stacjonowania jednostek tego rodzaju sił zbrojnych, nie będzie odbiegała od flag pozostałych rodzajów sił zbrojnych – to prostokątny płat tkaniny czerwonej o barwie Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku umieszczony jest wizerunek orła wojsk obrony terytorialnej.

Wzory graficzne orła i flag zawierają załączniki do ustawy.

WOT to nowy rodzaj sił zbrojnych, utworzony w 2017 roku. Swoją służbę żołnierze WOT realizują na terytorium całego kraju. Ich misją jest obrona oraz wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu, ale także podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.