Wyboru dokonano 14 czerwca br. podczas sprawozdawczo-wyborczego zgromadzenia stołecznej Izby. Włodzimierz Chróścik otrzymał on 306 z 311 oddanych.
Delegaci dokonali również wyboru Rady Izby warszawskiej (20 osób oprócz Dziekana), a także 5-osobowej Komisji Rewizyjnej, 18-osobowego Sądu Dyscyplinarnego oraz 88 delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Rzecznikiem dyscyplinarnym Izby został Bartosz Miszewski.
Przedstawicielem aplikantów radcowskich na Krajowy Zjazd Radców Prawnych została aplikantka III roku, Aleksandra Turower.


Wybrane na zgromadzeniu władze samorządowe będą pełnić funkcje przez najbliższe 4 lata. Nowa Rada ukonstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu 22 czerwca br. Podczas posiedzenia wybrane zostanie m.in. Prezydium Rady.