Rozporządzenie ma charakter dostosowawczy i jego wprowadzenie jest konieczne dla zapewnienia Komisji Nadzoru Finansowego adekwatnych źródeł danych niezbędnych do sprawowania efektywnego nadzoru nad podmiotami sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz uwzględnienia stopnia skomplikowania prowadzonej przez małe kasy działalności oraz skali ryzyka występującego w działalności małych kas. Utrzymane zostaną dotychczasowe rozwiązania w zakresie sposobu i trybu przekazywania danych sprawozdawczych, co powinno istotnie ograniczyć obciążenia podmiotów sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, związanych ze zmianą przepisów prawa.