Chodzi o podmioty, które są zarejestrowane w rejestrach obowiązujących przed Krajowym Rejestrem Sądowym i nie dopełniły obowiązku przerejestrowania się. Przepisy utrzymujące w mocy poprzednie rejestry przestaną obowiązywać wraz z końcem 2015 r.

Według propozycji posłów Platformy Obywatelskiej, majątek spółek, które nie zarejestrowały się KRS, miałby przejmować Skarb Państwa. On też odpowiadałby za ich zobowiązania. Projekt zakłada jednak, że byłaby to odpowiedzialność ograniczona - wyłącznie z nabytego mienia. Co więcej, wierzyciel miałby tylko rok na zgłoszenie swoich roszczeń, czas ten liczony byłby od momentu nabycia mienia przez Skarb Państwa.