Nie jest to pozew zbiorowy. Miejski Rzecznik Konsumentów działa w tej sprawie na rzecz konsumentów na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Hipoteka powstała jako zabezpieczenie kredytu zaciągniętego w PKO BP SA przez dewelopera, na cele związane z inną inwestycją niż budowa mieszkań sprzedanych konsumentom.

Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej rzecznik Małgorzaty Rothert wynika, że w umowie z deweloperem bank zobowiązał się, iż hipoteka nie obciąży żadnego lokalu, który został sprzedany przed jej ustanowieniem. Dla lokali sprzedanych bank zobowiązał się bezwarunkowo wystawić oświadczenia o zwolnieniu spod tego obciążenia. Do dziś PKO BP SA nie zrealizował swojego zobowiązania - poinformowała Rothert.

Dodała, że wystąpienia do banku o uwolnienie mieszkań konsumentów z obciążenia hipotecznego nie przyniosły rezultatu. Bank oświadczył, że wykreślenie hipotek ustanowionych na jego rzecz będzie możliwe po wpłacie znacznej kwoty proporcjonalnej do metrażu mieszkania.

"Konsumenci nie mogą przystać na takie rozwiązanie, bowiem: w całości sfinansowali budowę swoich mieszkań jeszcze przed powstaniem hipoteki PKO BP, posiadają pisemne - niezrealizowane do dziś - zobowiązanie banku do nieobciążania ich lokali. Ponadto hipoteka PKO BP została - wedle ich przekonania - ustanowiona z wadą prawną" - napisała Rothert w komunikacie.

Miejski Rzecznik Konsumentów będzie wspierać ich w dochodzeniu roszczeń i dlatego złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew w tej sprawie. (PAP)

kjed/ je/