Kancelaria Wardyński i Wspólnicy po raz drugi jest partnerem merytorycznym konferencji. Jej obecność na Dniach Marketingu Sportowego jest związana z działalnością Grupy Prawa Sportowego, kierowanej przez adwokata Jana Ciećwierza, wspólnika kancelarii.
Podczas konferencji prawnicy kancelarii przybliżą następujące zagadnienia: 
-  „Pułapki prawne w umowach sponsoringowych” – dr Damian Flisak, Maciej Kiełbowski
-  „Źródła finansowania działalności klubów sportowych” – Klaudia Przybyłowicz, Marcin Pietkiewicz
Odnosząc się do tematyki swojego wystąpienia, dr Damian Flisak powiedział: „Jednym z celów konferencji jest podniesienie świadomości na temat roli poprawnie sformułowanych umów sponsorskich. Obecnie nadal dominuje przekonanie, że do załatwienia wielu spraw wystarczą umowy ustne. Zapomina się, że wszelkie umowy spisuje się na złe czasy, a w chwili konfliktu między stronami dawna znajomość nie odgrywa żadnej roli. Liczą się wyłącznie poprawne i jednoznaczne zapisy umowne. Jest to szczególnie istotne w przypadku umów sponsoringowych, które powinny być spisywane bardzo dokładnie i rzetelnie, w celu wyeliminowania wątpliwości”.

Dni Marketingu Sportowego, organizowane przez firmę SportWin, dzięki swojej cykliczności, dynamicznemu rozwojowi oraz wysokiemu poziomowi merytorycznemu są uważane za największe i najważniejsze wydarzenie marketingu sportowego w Polsce.
Celem konferencji jest wypromowanie profesjonalnego modelu zarządzania w polskim sporcie, ukazanie ogromnych możliwości, jakie daje marketing sportowy, a także stworzenie forum debaty o wizji rozwoju sportu w Polsce.

Szczegóły: www.dms2010.pl.