Nie będzie miało znaczenia to, czy ktoś poniósł stratę w wyniku bezpośredniego korzystania z usług lub produktów firm, które porozumiały się co do cen. Odszkodowania będzie mógł dochodzić każdy, kto poniósł stratę, np. kupił coś po zawyżonych cenach od firmy nieuczestniczącej w niedozwolonym porozumieniu. Tak się stanie, jeżeli działalność kartelu będzie miała wpływ także na zachowania innych przedsiębiorców, którzy widząc tendencje na rynku, również podnosili ceny.
Rozwiązania takie wprowadza dyrektywa określająca zasady dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji. Jest już opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Państwa członkowskie mają ją wprowadzić do 27 grudnia 2016 r.

Źródło: Rzeczpospolita

Czytaj: Łatwiej będzie w UE o odszkodowanie od kartelu>>>