Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, zgodnie z nową ustawą, z dniem 3 kwietnia jest likwidowana. Tworzona jest nowa Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a sprawy, które były dotychczas rozpoznawane przez aktualną Izbę Pracy, są z mocy ustawy przyporządkowane do nowej izby.

Jak informuje Krzysztof Michałowski z Biura Prasowego SN - podobnie jest z sędziami. Pozwoli to zachować ciągłość orzekania, więc w zakresie kompetencji nowej Izby, sprawy są normalnie wyznaczane.
Jak wynika z wokandy rozpisanej na kwiecień żadna sprawa nie spadnie z powodu problemów organizacyjnych.  I tak w dawnym trybie Izba Pracy rozpatrzy skargi kasacyjne np. przeciwko ZUS o ustalenie istnienia ubezpieczenia społecznego i wymiaru składki z tego tytułu, o prawo do renty rodzinnej, emerytury pomostowej lub przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi d/s Orzekania o Niepełnosprawności o ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Czytaj też: Nie wiadomo, kiedy ruszy nowy Sąd Najwyższy>>

Nie są wyznaczane tylko sprawy, które będą w kognicji nowej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i Izby Dyscyplinarnej. Aktualnie jest ok. 110 spraw, które czekają na nowe izby.

Do Izby Pracy, Ubezpieczeń i Spraw Społecznych stale wpływają sprawy, które zgodnie z nową ustawą o Sądzie Najwyższym rozpatrywane będą w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych lub w Izbie Dyscyplinarnej. Są to choćby odwołania od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa oraz skargi na przewlekłość postępowania

Czytaj też>>PiS już nowelizuje ustawę o Sądzie Najwyższym

 - Sprawy dyscyplinarne sędziów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy i lekarzy, które wpłyną do SN do dnia wejścia w życie ustawy będą rozpoznane na podstawie dotychczasowych przepisów - zaznacza Krzysztof Michałowski.
Od 3 kwietnia br. wpływające sprawy dyscyplinarne, które zgodnie z nową ustawą o SN mają być rozpoznawane przez nową Izbę Dyscyplinarną, będą do niej trafiały, ale do czasu rozpoczęcia jej działalności sprawy te pozostają bez rozpoznania.

Przewlekłość postępowania sądowego Olga Piaskowska

Przewlekłość postępowania sądowego