W składzie jednego sędziego zapadło 64 tys. wyroków, w składzie trzech sędziów – 22 tys. spraw, a izba w składzie siedmiu sędziów osądziła 45 800 spraw.
Prawa człowieka najczęściej łamała Rosja. Przeciwko niej wpłynęło 29 tys. skarg obywateli i organiyacji, co stanowi 22 proc. ogólnej liczby wniosków do Trybunału. Na drugim miejscu pod względem liczby skarg znajduje się Turcja – wpłynęło przeciw niej 17  500 skarg, jako trzecie państwo nie przestrzegają Karty Praw Człowieka Włochy (14 tys. skarg). Polska znajduje się na dziewiątym miejscu na tej niechlubnej liście, co stanowi 2, 6 proc. skarg przyjętych do rozpoznania (3 450 spraw). W 2011 roku była na szóstym miejscu ( 6 400 skarg), a więc można odnotować poprawę przestrzegania praw człowieka w naszym kraju.
Dla porównania w ubiegłym roku tyle samo naruszeń praw co Polska zgłosili obywatele Wielkiej Brytanii, która nie przestrzega praw człowieka jako dziesiąta na 47 państw.