Już za kilka miesięcy wejdą w życie nowe przepisy określające prawa konsumentów - zasady zostaną przeniesione do kodeksu cywilnego. Nowela zmieni definicję konsumenta, objęte nią będą także osoby, które dokonują czynności prawnej częściowo w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. nabywają rzecz, która służyć im będzie zarówno w celu prowadzenia działalności, jak i w celach prywatnych - uznanie za konsumenta będzie wymagać, by przeważały te ostatnie).

Do 14 dni wydłuży się czas na odstąpienie od umowy zawartej na odległość (np. przez Internet, telefon) lub poza lokalem przedsiębiorcy (np. od akwizytora, na pokazie). Ustawa rozwieje także wszelkie wątpliwości co do tego, która strona umowy płaci w takim przypadku za przesyłkę - będzie to klient, jeżeli został o tym powiadomiony. Ustawa wprowadzi również zakaz pobierania wyższych kosztów za wybór określonego sposobu zapłaty oraz za kontakt telefoniczny.