Organizacje charytatywne były sygnatariuszami listu do szefa rządu, w którym apelowały o podjęcie działań na rzecz zniesienia opodatkowania podatkiem od towarów i usług darowizn przekazywanych na cele charytatywne za pomocą krótkich wiadomości tekstowych wysyłanych z telefonów komórkowych (SMS). - Niniejszy apel składamy na Pana ręce, Panie Premierze, pełni wiary, że głos społeczeństwa zostanie wysłuchany, a problem nasz i wszystkich potrzebujących osób sprawnie rozwiązany - napisali sygnatariusze listu.
Jak napisano w rządowym komunikacie, podczas spotkania omówione mają być rozwiązania zaproponowane w nowym rozporządzeniu ministra finansów. Zgodnie z rozporządzeniem kwotę SMS-a operator w całości przekazuje na rzecz organizacji pożytku publicznego bez pobierania opłaty od przesyłających. Piątkowe spotkanie w KPRM rozpoczyna konsultacje społeczne na temat proponowanych zmian.
Z przedstawicielami organizacji, które były sygnatariuszami listu do premiera skonsultowane mają być także planowane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji zmiany przepisów likwidujących bariery w organizowaniu zbiórek publicznych na rzecz potrzebujących spoza granic Polski. Rząd przyznaje, że niedawna tragedia na Haiti pokazała, że dotychczasowe przepisy opóźniają szybkie rozpoczęcie zbiórki.

Organizacje, które podpisały się pod listem do premiera ws. zniesienia opodatkowania SMS-ów to: Polska Akcja Humanitarna, Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową, Fundacja TVN „nie jesteś sam”, Forum Darczyńców, Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF, Fundacja POLSAT, Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?”, Amnesty International, WWF Polska, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, Fundacja Świętego Mikołaja; Fundacja Orange, Federacja Polskich Banków Żywności, Fundacja PricewaterhouseCoopers „Podaruj siebie”, Krajowe Centrum Kompetencji, Polski Czerwony Krzyż, Fundacja „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, Fundacja Hospicyjna,  Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko”.