Ustawa ma zastąpić regulacje objęte ustawą z 19 lutego 2004 roku o rybołówstwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1592), która była wielokrotnie nowelizowana.

Nowa ustawa wykonuje przepisy dziesięciu rozporządzeń unijnych, ponadto będzie regulować te zagadnienia z zakresu prawa unijnego, które zostały pozostawione do rozstrzygnięcia dla państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jak również określać właściwość organów i tryb postępowania we wskazanych sprawach.

Czytaj: Sejm znowelizował ustawę o organizacji rynku rybnego >>>

W konsekwencji ustawa reguluje kwestie dotyczące całej wspólnej polityki rybackiej, w sposób kompleksowy porządkuje kwestie dotyczące działalności rybackiej,  wprowadza szereg rozwiązań mających na celu poprawę działalności rybackiej oraz daje instrumenty do zarządzania sektorem rybackim.

Przepisy wykonujące rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczą: parametrów statków, rejestru statków, ustanawiania środków dotyczących przypadkowych odłowów waleni na łowiskach, wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych, planów w zakresie zasobów dorszy w Morzu Bałtyckim, zapobiegania nielegalnym połowom, systemu kontroli przestrzegania wspólnej polityki rybołówstwa.

Najważniejsze zmiany dotyczą szczegółowych zasad prowadzenia rejestru statków rybackich,  zarządzania zdolnością połowową,  przyznawania licencji połowowych, zarządzania kwotami połowowymi,  możliwości rezygnacji z kwot połowowych przez armatorów,  przepisów regulujących wymiany międzynarodowe kwot połowowych,  podziału dodatkowych kwot połowowych,  przepisów dotyczących poważnych naruszeń wspólnej polityki rybackiej oraz systemu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom, a także ich powstrzymywania i eliminowania.
 

Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej