Decyzja dotyczyła spółki MiniCredit z Warszawy. UOKiK zakwestionował praktykę polegającą na pobieraniu od konsumentów opłaty administracyjnej za przygotowanie umowy oraz przekazanie środków pieniężnych pożyczkobiorcy. Urząd podkreślił, że przepisy nakazują, by konsument otrzymywał umowę bezpłatnie - ewentualne dodatkowe opłaty muszą odpowiadać wysokości kosztów, które poniósł przedsiębiorca.

"Każdy pożyczkodawca zobowiązany jest do poinformowania o wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania pożyczki (RRSO to całkowity koszt pożyczki uwzględniający wszystkie opłaty, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu, w stosunku rocznym) oraz o całkowitej kwocie do zapłaty," - przypomina Urząd.

  Konrad Kohutek,Małgorzata Sieradzka
  Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz>>>