Specjalizacje prawnicze na SWPS

Od października w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej będzie można studiować prawo. To będą nowoczesne jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zgodnie z mottem SWP: "z teorią w praktykę" studenci będą mogli m.in. zdobyć unikatowe specjalizacje, wziąć udział w licznych warsztatach, obserwować rozprawy w Sądzie Najwyższym i Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi oraz odbyć praktyki w kancelariach prawnych.

Zajęcia w SWPS poprowadzą znani teoretycy i praktycy, wybitni specjaliści w dziedzinie prawa, w tym: prof. Marek Chmaj, prof. Władysław Czapliński, prof. Bogudar Kordasiewicz, prof. Jacek Sobczak, prof. Andrzej Szlęzak czy prof. Andrzej Wierciński.

- Prawo, obok psychologii, jest jednym z najbardziej popularnych kierunków studiów - mówi prof. Teresa Gardocka, Dziekan Wydziału Prawa SWPS. - Coraz częściej słyszy się jednak głosy, że program uczelni wyższych skierowany do przyszłych prawników jest niedoskonały. Brakuje nie tylko specjalizacji, które dadzą konkretne umiejętności oraz umożliwią podjęcie pracy bez ukończenia aplikacji, ale także zajęć o wymiarze praktycznym, dotyczących zakładania i prowadzenia kancelarii prawnej, marketingu i budowania strony www czy technik efektywnej komunikacji z klientem - wymienia prof. Gardocka. - Chcemy to zmienić - dodaje.

Studenci prawa w SWPS będą mogli poszerzyć wiedzę prawniczą poprzez udział w zajęciach z innych kierunków - psychologii, socjologii czy kulturoznawstwa. Szkoła gwarantuje również małe grupy ćwiczeniowe oraz programy wymiany międzynarodowej. Dla zainteresowanych możliwość kontynuowania rozwoju naukowego po zakończeniu studiów. Zapisy otwarte dla maturzystów oraz studentów I, II, III i IV roku studiów.