Dziewiąte z kolei spotkanie z tej serii odbyło się w końcu ubiegłego tygodnia w Hadze. Z ramienia Prokuratury Krajowej w spotkaniu udział wzięli: dyrektor Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Mieczysław Śledź oraz pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej Beata Hlawacz.
W trakcie wystąpień podkreślano, że tego rodzaju przestępstwa, z reguły, mają międzynarodowy charakter. Dzieje się tak dlatego, że ofiary i sprawcy zamieszkują w różnych krajach, ponadto infrastruktura wykorzystywana do transmisji i przechowywania elektronicznych danych, takich jak: e-maile, zdjęcia czy wiadomości tekstowe, co do zasady, jest ulokowana w różnych krajach, na różnych kontynentach. Coraz bardziej wyszukane sposoby ukrywania przez sprawców ich rzeczywistej tożsamości oraz prowadzonej przez nich przestępczej działalności wymagają ekstra nakładów finansowych, zarówno na specjalistyczny sprzęt jak i szkolenia ekspertów zatrudnianych przez organy ścigania.
.