Prace nad nowymi unijnymi regulacjami trwają już od dłuższego czasu. Część przepisów budziła sprzeciw niektórych państw. W ostatnich dniach jednak udało się wypracować kompromisowe rozwiązanie. A to oznacza, że w ciągu kilku miesięcy nowe dyrektywy dotyczące zamówień publicznych mogą zostać uchwalone. 
Przepisy unijne mają inaczej traktować sam rynek związany z przetargami i to, po co w ogóle są one organizowane.– Chodzi o nowe podejście do polityki zamówień publicznych, polegające na strategicznym wykorzystaniu zamówień do realizacji celów z zakresu innych polityk, takich jak przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ochrona środowiska, innowacyjność gospodarki i większy udział w rynku zamówień publicznych małych i średnich przedsiębiorstw – zauważa Dariusz Piasta, wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna