Szef resortu zamierza przekonywać ministrów z innych państw Unii Europejskiej do podjęcia prac legislacyjnych wzmacniających pozycję rolników w łańcuchu żywnościowym. Zdaniem ministra szczególnie ważną sprawą dla Polski jest wzmocnienie pozycji rolnika w łańcuchu dostaw żywności. Polska oczekuje wypracowania konkluzji Rady w celu przygotowania regulacji prawnych, eliminujących nieuczciwe praktyki stosowane obecnie w łańcuchu żywnościowym.

Minister Krzysztof Jurgiel podczas Rady Ministrów Rolnictwa UE, która odbędzie się w poniedziałek, 18 lipca br. w Brukseli, będzie domagał się także uzyskania środków z budżetu UE dla wsparcia sektora mleka Polsce.
Jak podkresla resort rolnictwa, efektem dotychczasowych postulatów zgłoszonych przez Polskę i inne państwa członkowskie (m.in. Oświadczenie Warszawskie z 9 czerwca br.) w związku z przedłużającym się kryzysem na rynkach rolnych będzie pakiet działań, który zostanie zaproponowany podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady. Minister Jurgiel będzie żądał uruchomienia środków z budżetu UE na wsparcie producentów mleka, na poziomie nie mniejszym niż I transza uruchomiona w poprzednim roku .
W opinii ministra Jurgiela poprawa płynności finansowej gospodarstw produkujących mleko jest pilnie potrzebna wobec nadal niskich cen mleka. – Popierać będziemy te propozycje Komisji Europejskiej, które będą sprzyjać wzrostowi cen mleka oraz poprawiać sytuację dochodową rolników w Polsce – podkreśla minister.