W wyniku rozmów przeprowadzonych w Brukseli w dniu 27 maja 2008 roku, w czasie spotkania Podsekretarza Stanu Pana Marka Twardowskiego z Dyrektorem Generalnym ds. Rynku Wewnętrznego i Usług (DG Markt) Panem Jörgenem Holmquistem, opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE (C 137/8 z 4.06.08) uzupełnione o tytuły licencjata pielęgniarstwa i licencjata położnictwa załączniki 5.2.2. i 5.5.2 Dyrektywy 2005/36/WE.
W ich efekcie dyplom licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa, uzyskany po 2004 r., będzie automatycznie uznawany w UE.
Resort zdrowia informuje także, iż prowadzone są rozmowy w sprawie uznania kwalifikacji pielęgniarek, które ukończyły licea medyczne oraz medyczne szkoły pomaturalne i policealne. Uzgodniono, że będą prowadzone dalsze rozmowy na poziomie technicznym, niemniej zagadnienie to jest trudne, gdyż wymaga wyjaśnienia wielu zagadnień, które zaniedbano w okresie przedakcesyjnym.

W ocenie przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Doroty Gardias, decyzja UE ułatwi wielu pielęgniarkom zdobywanie zatrudnienia poza granicami kraju.
"To jest dla nas ogromna sprawa. Nasz związek przez cały czas monitoruje sprawę uznawania kwalifikacji pielęgniarek w UE. Do tej pory pielęgniarka z dyplomem licencjata musiała pracować przez 3 lata, żeby zostały uznane jej kwalifikacje teraz będzie to następowało automatycznie" - podkreśliła Gardias.
Dodała także, iż może się to przyczynić do wyjazdu za granicę wielu młodych polskich pielęgniarek. PRO.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz PAP - Nauka w Polsce