Taką informację szef Naczelnej Rady Adwokackiej ogłosił na stronie internetowej Adwokatury.
- Informuję, że Naczelna Rada Adwokacka aktywnie uczestniczy w pracach Ministerstwa Sprawiedliwości nad projektem ustawy o nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej, finansowanej z budżetu państwa. Obecnie przewiduje się, że pula budżetowa na najbliższe dziesięć lat będzie wynosić miliard złotych. Projekt zakłada, że porad udzielać będą wyłącznie adwokaci i radcy prawni, a ich udział w tym systemie będzie dobrowolny. Organizację pomocy prawnej w wybranych kancelariach weźmie na siebie samorząd adwokacki i radcowski - czytamy w oświadczeniu.
Szef NRA dodaje w nim, że chociaż projekt jest na etapie konsultacji i nie wiadomo jaki kształt przyjmie ostatecznie, to uważa, że jest on ważny, ponieważ ma na celu poprawienie dostępu do pomocy prawnej dla najuboższych obywateli.  

Czytaj: MS: bezpłatna pomoc prawna tylko dla uprawnionych do pomocy społecznej>>>