Rozmowa z Katarzyną Gonerą, sędzią Sądu Najwyższego, członkiem Krajowej Rady Sądownictwa >>>>