Uchwała podjęta 10 lutego zdecydowała, że kolokwia w formie ustnej sprawdzające wiedzę i umiejętności polegać mają na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania wylosowane przez aplikanta. Członkowie komisji będą  mogli zadawać zdającym pytania dodatkowe związane tematycznie z głównymi. Przesądzono jednocześnie, że na kolokwiach ustnych obowiązywać mają znane wcześniej aplikantom zbiory 50 pytań, z których będą losować te, na które będą odpowiadać. Przygotuje je zespół powołany przez prezydium KRRP, uwzględniając program aplikacji.  Co roku zbiory te będą ogłaszanedo 30 czerwca.