SSP "Iustitia" publikuje kilka z nich (dane osobowe zostały zanonimizowane w sposób uniemożliwiający rozpoznanie):
"Drodzy przyjaciele, nasz kolega Orhan Karabacak został aresztowany. Jedyny powód o jakim wspomniał to fakt źe jego nazwisko było na liście Rady Sądownictwa. W dwóch innych miastach nasi koledzy zostali zwolnieni z zastosowaniem środków zapobiegawczych  ( zakazu opuszczania kraju)".

Przypomnieć należy także ostrzeżenia, jakie kilka tygodni temu kierował sędzia Murat Durmaz Przewodniczący Tureckiego Stowarzyszenia Sędziów i Prokuratorów YARSAV. W liście, jaki był już publikowany na stronie Stowarzyszenia opisywał, jak pod pretekstem reformy i reorganizacji sądownictwa turecki rząd zmierza do złamania zasady nieusuwalności sędziów, nienaruszalności kadencji i przeprowadzenia czystki w sądach wyższych instancji.

List sędziego Murata Durmaza:
"Jak trafne to były ostrzeżenia pokazały wydarzenia, które nastąpiły niespełna 2 miesiące później. Według niezależnych źródeł, w Turcji zostało aresztowanych 2745 sędziów i prokuratorów, a Wysoka Rada Sędziów i Prokuratorów (HSYK) usunęła wszystkie osoby, wobec których wystawiono nakaz aresztowania, z zajmowanych stanowisk."

W chwili obecnej napływają dramatyczne maile od naszych kolegów – tureckich sędziów.