Trzy kraje znikną z listy rajów podatkowych

Z listy krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zniknie Wyspa Man, Jersey oraz Baliwat Guernsey – wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez resort finansów.

W związku z podpisaniem przez Polskę umów podatkowych z Wyspą Man, Jersey i Baliwatem Guernsey i zmianami związanymi z rozpadem Antyli Niderlandzkich zaszła potrzeba opracowania nowego katalogu szkodliwych systemów podatkowych.

Określenie takiego katalogu podyktowane jest koniecznością przeciwstawiania się praktykom stosowanym przez niektóre państwa i terytoria zależne, które poprzez świadome wprowadzanie w swoich ustawodawstwach podatkowych rozwiązań ułatwiających podmiotom gospodarczym „przenoszenie” swoich dochodów do tych krajów, ułatwiały im uchylanie się od opodatkowania w innym państwie.

Zgodnie z opracowanymi przez OECD kryteriami za szkodliwą konkurencję podatkową uznawane są systemy podatkowe, w których:

- brak opodatkowania lub jest ono bardzo niskie,

- nierówno podatkowo traktowane są dochody uzyskiwane ze źródeł położonych na terytorium danego państwa w stosunku do dochodów „przetransferowanych” (przy uprzywilejowaniu tych ostatnich),

- brak jest przejrzystości przepisów podatkowych, w związku z czym niektóre podmioty mogą korzystać, na niejasnych zasadach, ze szczególnych przywilejów podatkowych,

- niechęć administracji danego kraju do uczestniczenia w wymianie informacji podatkowych,

- zaangażowanie minimalnej wysokości inwestycji lub szczególnie niski poziom zatrudnienia w stosunku do wartości dokonywanych transakcji.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 8 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 8 stycznia 2013 r.