Taką istotną zmianę wprowadziło ogłoszone dzisiaj w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1020 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym.

Modyfikacja dotychczasowego mechanizmu dostarczania przesyłek do zakładów karnych i aresztów śledczych ma na celu usprawnić postępowanie karne w zakresie czasu jego trwania i przyczynić się do ograniczenia wydatków, jakie do tej pory generował tradycyjny sposób kierowania korespondencji. Sam proces doręczania przesyłek osobie pozbawionej wolności będzie obsługiwała administracja zakładu karnego lub aresztu, który jest wdrożony do systemu EPO.

Ogłoszone rozporządzenie weszło w życie 26 maja br.

Opracownie: Daniel Wojtczak

LEX Navigator Postępowanie Karne
Artykuł pochodzi z programu LEX Navigator Postępowanie Karne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami