Sejm w czwartek dokończy swoje pierwsze posiedzenie - ma uzupełnić skład Trybunału Stanu i wybrać skład komisji ds. służb specjalnych. Tego samego dnia, ale już na kolejnym posiedzeniu, posłowie zajmą się projektem ustawy okołobudżetowej, Według Centrum Informacyjnego Rządu rozwiązania te uzupełniają plan finansowy państwa na 2012 r., którego jednym z najważniejszych celów jest zahamowanie szybkiego wzrostu długu publicznego.Rząd zdecydował także o ograniczeniu wysokości dotacji z budżetu państwa dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do 30 proc. wydatków Funduszu, przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada także, że szkolenia, staże podyplomowe i rezydentury dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych będą w 2012 r. finansowane ze środków Funduszu Pracy.Z kolei rząd – jak wynika w porządku pracy na następne posiedzenie zamieszczonym na stronach kancelarii premiera – zajmie się ustawą budżetową 6 grudnia.wk