Trend zmniejszania się liczby więźniów obserwowany jest w większości państw Europy. Rada Europy, która każdego roku publikuje statystki dotyczące przeludnienia w więzieniach w poszczególnych państwach członkowskich Rady Europy podała, że obecnie w całej Europie odbywa karę pozbawienia wolności ok. 1 600 000 osób, co w przeliczeniu daje 124 skazanych na 100 tys. mieszkańców. Oznacza to, że zmniejsza się zaludnienie w więzieniach państw Rady Europy.  W Polsce w 2014 roku na 100 tys. osób przypadało 203,5 więźnia. Przeciętny dzienny  koszt utrzymania jednego osadzonego wynosi 99 euro.

Pierwsze miejsce pod względem liczby więźniów na 100 tys. mieszkańców zajmowała Rosja - wynika z raportu Rady Europy za 2014 rok.
W rosyjskich więzieniach przebywało 671 tys. osób, w tym w aresztach śledczych 114 tys. Liczba więźniów w Rosji w stosunku do liczby ludności była czterokrotnie wyższa niż w innych krajach europejskich.
W raporcie Rady Europy podkreślono też, że od 2011 roku przepełnienie w europejskich więzieniach zmniejszyło się, lecz nadal jest problemem w wielu krajach. W państwach należących do Rady Europy największe przepełnienie panuje w więzieniach na Węgrzech, w Belgii, Macedonii, Grecji, Albanii, Hiszpanii, Francji, Słowenii, Portugalii, Serbii i we Włoszech.

- Mimo tego, iż sytuacja znacznie się poprawiła  w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o zaludnienie jednostek penitencjarnych, to nadal minimalna powierzchnia celi mieszkalnej wynosi w polskich realiach więziennych zaledwie 3 m² na jednego osadzonego. To jeden z najniższych metraży w całej Unii Europejskiej. Dla porównania powierzchnia ta wynosi w Belgii 9 m2, w Portugalii 7 m2, zaś w Turcji 8-9 m2. Należy podkreślić, że CPT od wielu lat zaleca, aby Polska zwiększyła powierzchnię mieszkalną przypadającą na jednego osadzonego do 4 m², co do dnia dzisiejszego nie nastąpiło. W standardach dotyczących powierzchni mieszkalnej w jednostkach penitencjarnych CPT określiła następujące zalecenia: 6 m² powierzchni mieszkalnej plus kącik sanitarny w przypadku celi pojedynczej; 4 m² powierzchni na jednego osadzonego plus w pełni wyodrębniony kącik sanitarny w celi wieloosobowej; 2 metry pomiędzy ścianami celi; 2,5 metra pomiędzy podłogą a sufitem celi (zob. Living space per prisoner in prison establishments: CPT standards. CPT/Inf (2015) 44) – mówi dr Ewa Dawidziuk – dyrektor Zespołu do spraw Wykonywania Kar w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dowiedz się więcej z książki
Kodeks karny wykonawczy. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł