Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, Trybunał postanowił nadać bieg skardze konstytucyjnej złożonej przez dwóch notariuszy (SK 10/17). Zostali oni pozwani przez izbę notarialną o zapłatę kwoty pieniężnej tytułem składek samorządowych za 2011 r. Zarówno sąd pierwszej, jak i drugiej instancji przyznał rację korporacji i nakazał uiścić zaległości. Pełnomocnicy notariuszy w skardze do TK dowodzą, że rozwiązania prawa o notariacie w zakresie, w jakim dotyczą finansowania przez rejentów samorządu zawodowego, nie spełniają standardu konstytucyjnego.

„Skarżący prawidłowo, tzn. adekwatnie do treści orzeczenia wydanego w ich sprawie, jak i do niektórych zarzutów sformułowanych w skardze, określili przedmiot zaskarżenia (...). Uprawdopodobnili także zarzuty naruszenia przez zakwestionowane przepisy pr. not. i uchwały Krajowej Rady Notarialnej ich praw podmiotowych wynikających z części wskazanych w skardze unormowań Konstytucji” – uznała sędzia TK Julia Przyłębska w postanowieniu o nadaniu skardze dalszego biegu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna / Autor: Anna Krzyżanowska

LEX Notariusz
Artykuł pochodzi z programu LEX Notariusz
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami