Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 62 i art. 63 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie, w jakim dotyczy konopi z art. 31 ust. 3 w związku z art. 47, art. 53, art. 68 oraz art. 40 konstytucji.
Podczas przeszukania mieszkania autora skargi policjanci ujawnili uprawę konopi oraz susz ziela tych konopi, czyli marihuane. Sąd uznał Ł. P. winnym popełnionych występków z art. 63 ust. 1 i art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, polegających na uprawie roślin konopi oraz na posiadaniu marihuany i za te czyny wymierzył mu łączną karę pozbawienia wolności, której wykonanie zawieszono na okres próby. Sąd okręgowy utrzymał ten wyrok w mocy.
Zdaniem skarżącego przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii są niezgodne z art. 31 ust. 3 w związku z art. 47 konstytucji, ponieważ sankcjonowane zakazy uprawy roślin konopi oraz posiadania marihuany, stanowią najsilniejsze z możliwych ograniczeń autonomii decyzyjnej jednostki, naruszają jej prawo do decydowania o swoim życiu osobistym. Prawo to ulega ograniczeniu poprzez pozbawienie jednostki autonomii w sferze wyboru substancji, które po wprowadzeniu do organizmu mogą wywoływać określony efekt w obrębie jej układu nerwowego.
Skarżący uważa, że w ramach decydowania o swoim życiu osobistym jednostka powinna mieć prawo nieskrępowanego przez jakąkolwiek reglamentację wyboru między używaniem do celów leczniczych marihuany w formie naturalnej (roślinnej i nieprzetworzonej) i w formie syntetycznej, dopuszczonej do obrotu farmaceutycznego po stosownej obróbce chemicznej. - Tymczasem prawo to jest ustawowo wykluczone - czytamy w skardze. Więcej>>>