Tymczasem z wyliczeń Senatu wynika, że w 2014 i 2013 r. zostało wydanych po 71 wyroków. Z czego ponad połowa - 38 i 39 stwierdzało niezgodność z Konstytucją.

Brak postanowień sygnalizacyjnych
Ponadto w roku 2016 Trybunał nie wydał żadnego postanowienia sygnalizacyjnego, a w 2017 r. tylko jeden taki wyrok.
We wcześniejszych latach było ich po pięć (2015 i 2014 r.) albo dwa (2013). Wynika z tego, że obecna Komisja Ustawodawcza Senatu miała do rozpatrzenia o nieco ponad połowę mniej spraw związanych z orzeczeniami TK dotyczącymi hierarchicznej niezgodności norm prawnych niż Komisja Ustawodawcza Senatu VIII kadencji w porównywalnym okresie.
Rok 2016 był rokiem wstrząsów i licznych, dotąd nie spotykanych zmian ustrojowych dotyczących Trybunału.  W pierwszej połowie 2016 r. obowiązywała ustawa z 25 czerwca 2015 r. Sejm zmienił ją kolejno cztery razy: ustawą z 19 listopada 2015 r. , ustawą z  22 grudnia 2015 r. oraz ustawą z 28 stycznia 2016 r. Poprawki też wniosły przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze.

Wątpliwi sędziowie
Zdaniem ekspertów, podważenie przez Prokuratora Generalnego prawidłowości wyboru trzech sędziów Trybunału Stanisława Rymara, Piotra Tulei i Marka Zubika także mogło wpłynąć na opóźnienia prac nad wnioskami.
Przypomnijmy, że Prokurator Generalny w styczniu 2017 r. wysłał do Trybunału wniosek o zbadania konstytucyjności uchwały z 2010 r. o wyborze tych sędziów przez Sejm.

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach, Aleksandra Cempura

 

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych Aleksandra Cempura, Anna Kasolik


W lipcu 2017 r.  Trybunał Konstytucyjny odwołał wyznaczony termin rozprawy w sprawie konstytucyjności, gdyż sędzia sprawozdawca Mariusz Muszyński wniósł o swoje wyłączenie.
Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego uważa, że skierowanie przez Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego tak rażąco bezpodstawnego wniosku wskazuje, że "mamy tu do czynienia nie tyle z elementem sporu prawnego, ile nadużywaniem środków procesowych do prowadzenia gry politycznej." Ta gra polityczna wpływa na rozpatrywanie spraw przez Trybunał. 
Jednak sędziów, co do których miał wątpliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro nie wykluczono ze składów, z wyjątkiem prof. Marka Zubika, nadal orzekają, choć nie do wszystkich spraw, które prowadzili są wyznaczani.

Aktualne prace TK
W grudniu 2017 r. prace przyspieszyły, Trybunał wydał dziewięć orzeczeń. Część z nich to ogłoszenie wyroków, z terminów wcześniej odroczonych. Najwyraźniej sędziowie porządkowali swoje referaty pod koniec roku.
Orzeczenia dotyczyły  zróżnicowania ochrony interesów mieszkaniowych lokatorów w przypadku śmierci jednego ze współnajemców,  ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w sprawie kodeksu postępowania karnego i „przeszukania osoby” oraz „kontroli osobistej”, dwa razy wypowiadał się TK w kwestii podatków lokalnych, raz w sprawie - stawek adwokatów. 
Jednak na styczeń 2018 r. nie przewidziano żadnej rozprawy. W lutym będą dwie wokandy, a na nich: prawo budowlane z wniosku Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i kontrola operacyjna stosowana przez służby policyjne i specjalne z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przyczyny nie tylko obiektywne
- Widoczne opóźnienie prac Trybunału wiąże się z tym, że pracuje on wolniej, niektóre podmioty wycofują swoje skargi, a część - tak jak sądy - wysyłają rzadziej pytania prawne - uważa Łukasz Bojarski, prezes zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS. - W sumie Trybunał stał się atrapą sądu konstytucyjnego - dodaje.
Natomiast Robert Lubański z Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego na pytanie o przyczyny spowolnienia prac odpowiada, że nie może się odnieść do tej kwestii w terminie dwóch tygodni. Z powodu podobnych 51 pytań i wniosków oraz nadmiaru pracy - udzieli informacji za miesiąc.