Uniwersytet Jagielloński ogłosił już start kursu przygotowawczego na aplikacje prawnicze. Kurs rusza w połowie stycznia.
Wymogi egzaminacyjne stawiane przed kandydatami powodują, iż oprócz wiedzy dotyczącej przepisów prawnych powinni oni umieć rozwiązywać określone typy zadań. W szczególności powinni potrafić posługiwać się argumentacją prawniczą podczas rozwiązywania kazusów, jak również rozwiązywać zadania testowe. Uczestnictwo w kursie organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji UJ daje możliwość nabycia takich umiejętności, jak również wyjaśnienia wątpliwości merytorycznychdotyczących najbardziej kontrowersyjnych zagadnień będących przedmiotem egzaminu konkursowego na aplikację. 
Zajęcia będą prowadzone w profilowanych grupach. W zależności od wyboru aplikacji przez uczestnika, dla każdej z grup został ułożony odrębny program oparty oogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości zagadnienia egzaminacyjne.
Zostaną uruchomione 2 grupy
- grupa Aplikacja Ogólna (AO)
- grupa Aplikacja Adwokacko-Radcowska (AAR)

Koszt kursu wynosi 3000 zł. Szczegóły w tym możliwość rozłożenia opłaty na raty w zakładce NABÓR 2011