Jak pisze Dziennik Gazeta PrawnProjekt ma być przyjęty przez rząd w pierwszej połowie przyszłego roku

Nowe regulacje znajdą się przede wszystkim w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz procedurze cywilnej. Będą stanowić wykonanie unijnej dyrektywy z 2016 r. o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (2016/943).

Zmiany czekające polskich menedżerów obejmą zarówno konieczność modyfikacji wielu zawartych w przeszłości umów, jak i weryfikacji dotychczasowych sposobów zabezpieczenia poufnych informacji w firmie.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna / Autor: Emilia Świętochowska