– Komisja finalizuje właśnie prace nad analizą uwag do projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego, które zostały zgłoszone w toku konsultacji społecznych. Zamierza zakończyć je wraz z końcem 2011 roku, by przekazać projekt do dalszego procedowania w ramach resortu sprawiedliwości – informuje Wioletta Olszewska z Ministerstwa Sprawiedliwości.
Kluczową zmianą, która ma usprawnić proces karny, ma być przekazanie inicjatywy dowodowej stronom. W kodeksie ma się pojawić wyraźny zapis, że w postępowaniu sądowym dowody przeprowadza się z urzędu tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Zasadą będzie więc, że w tej fazie postępowania sąd nie będzie poszukiwał dowodów winy oskarżonego w sytuacji, gdy większej aktywności nie będzie wykazywał np. prokurator.
Projekt przewiduje wiele rozwiązań, które pozwolą na szybsze i ugodowe zakończenie procesu karnego. Rozszerzona ma zostać także prokuratorska instytucja wniosku o skazanie bez rozprawy. W k.p.k. ma pojawić się także nowa podstawa do umorzenia procesu karnego w sprawach o występki zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 9.12.2011.