W środę w spotkaniu wzięli udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Wojciech Hajduk wraz z dyrektorem Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości.
Jak informuje Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji MS, w trakcie narady wiceminister Wojciech Hajduk zapoznał się z kwestiami zgłaszanymi przez prezesów sądów apelacyjnych, które dotyczą spraw pozostających w zakresie przysługujących im kompetencji nadzorczych.
Poinformował również uczestników konferencji o aktualnych pracach legislacyjnych prowadzonych w resorcie sprawiedliwości z zakresu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.