Czym powinien kierować się bank w kontaktach z klientami? Uczciwością kupiecką. Taką opinie prezes UOKiK wygłosił podczas dyskusji zorganizowanej przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych
9 czerwca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się wręczenie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe związane z prawem ochrony konkurencji. Nagroda jest przyznawana przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych. Wydarzeniu towarzyszyła dyskusja poświęcona ochronie konsumentów na rynku usług finansowych. Wzięli w niej udział: Adam Jasser - prezes UOKiK, Zbigniew Jagiełło – prezes PKO BP, dr hab. Marcin Olszak – dyrektor Działu Prawnego w KNF, Anna Cudna-Wagner – mecenas w kancelarii Linklaters. Dyskusję prowadziła dr Monika Namysłowska z Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.
Prezes UOKiK podkreślił wagę rzetelności przekazywanych klientom informacji, w tym zwłaszcza przez reklamę. Większość konsumentów podejmuje decyzje o zaciągnięciu kredytu po obejrzeniu materiałów marketingowych. – Reklamy powinny być na tyle przejrzyste, aby przeciętny konsument nie musiał przeglądać ustaw, by sprawdzić, czy oferta jest dla niego korzystna. Odpowiedzią na przekaz, który może wprowadzać w błąd będzie szybka reakcja UOKiK. Przykładem jest niedawno wszczęte postępowanie wyjaśniające, w którym Urząd analizuje reklamy telewizyjne trzech banków - mówił.
Prezes Urzędu zaznaczył również, że coraz częściej to dziennikarze zajmują się porządkowaniem rynku finansowego, pełniąc rolę profesjonalnego doradcy klienta. W swoich publikacjach przestrzegają konsumentów, opisują wady i zalety produktów finansowych, wskazują na zyski i straty. Robią to, co powinna zrobić profesjonalna instytucja, czyli bank: rzetelnie poinformować o cechach produktu.
Jak informuje UOKiK, w wydarzeniu wzięli także udział przedstawiciele utworzonej przy Prezesie UOKiK Rady Doradczej. Głównym zadaniem Rady jest systemowe doradztwo w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Rada - oprócz opiniowania aktów prawnych, projektów rządowych dokumentów strategicznych czy wytycznych i rekomendowania propozycji zmian - będzie inicjować współpracę Prezesa UOKiK z ekspertami zewnętrznymi, szczególnie ze środowiskami naukowymi. Ma to na celu jeszcze bardziej usprawnić dialog między Urzędem a otoczeniem. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki społecznie. 10 czerwca w siedzibie UOKiK odbyło się pierwsze posiedzenie Rady.