Głównym celem Święta, którego data związana jest z przypadającym 19 maja liturgicznym wspomnieniem św. Ivo Helory, jest promowanie wśród prawników doskonalenia się w sztuce „boni et aequi” oraz integracja prawników reprezentujących różne profesje.
Tegoroczne Święto rozpocznie się wykładem adwokata prof. dr hab. Jana Widackiego na temat „Nadużycie prawa”, po którym odbędzie się dyskusja. Ta część programu odbędzie się w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius UJ, ul. Jagiellońska 15, o godz. 17.00. Następnie o godzinie 19.15 będzie miała miejsce procesja prawników w togach zawodowych z relikwiami oraz obrazem Św. Ivo Helory do Kolegiaty Akademickiej Św. Anny, gdzie o 19.30 rozpocznie się uroczysta msza święta. O godzinie 20.45 zgromadzeni goście będą mieli okazję wysłuchać recitalu Anny Szałapak na Dziedzińcu Collegium Maius UJ.
Patronat nad Świętem Prawników objął Minister Sprawiedliwości RP oraz Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Komornicza.
Organizatorem Święta Prawników jest Ars Legis – Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory – Patrona Prawników. Stowarzyszenie funkcjonuje od 2005 roku i zrzesza prawników wszystkich profesji. W ramach swojej działalności Ars Legis m.in. szerzy kulturę prawa, organizuje wydarzenia integrujące środowiska prawnicze, prowadzi bezpłatne poradnie prawne dla organizacji pozarządowych i osób fizycznych (w zakresie prawa mieszkaniowego i spadkowego), wspiera prawników, którzy zakończyli aktywność zawodową oraz prowadzi program wolontariatu przeznaczony dla studentów prawa.
Św. Ivo Helory urodził się w 1253 r. w rodzinie szlacheckiej niedaleko Tréguier w Bretanii. Studiował w Paryżu i w Orleanie. Już wówczas widoczne były dwie główne cechy jego charakteru – umiłowanie nauki i ubóstwa. Zrezygnował z rodzinnego majątku, jaki mu przypadł, a dom rodzinny przeznaczył na klasztor i szpital-przytułek dla ubogich. W 1283 r. przyjął święcenie kapłańskie. Jego działalność jako duchownego cechowała miłość okazywana każdemu człowiekowi. Swoje obowiązki duszpasterskie łączył do końca życia z pracą sędziego, a następnie obrońcy. Z czasem zrzekł się urzędu oficjała i poświęcił się całkowicie służbie swoim parafianom, lecz nadal występował jako adwokat. Zmarł 19 maja 1303 r. W 1347 r. Papież Klemens VI ogłosił Ivo Helory świętym kościoła powszechnego.