Poprawi się sytuacja skazanych występujących w charakterze podejrzanego, oskarżonego, świadka lub pokrzywdzonego w związku z innym toczącym się lub zakończonym postępowaniem karnym. Jeżeli wobec takiej osoby wystąpi poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia lub zaistnieje bezpośrednia jego obawa, dyrektor zakładu karnego obejmie ją szczególną ochroną. Takie zmiany przewiduje nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego, która wczoraj została przyjęta przez Senat. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.
Szczególna ochrona ma polegać m.in. na kontroli stanu zdrowia skazanego, udzielaniu mu pomocy psychologicznej oraz zastosowaniu nadzoru w trakcie widzeń oraz kontroli rozmów telefonicznych i korespondencji. Ustawa zakłada, że szczególna opieka będzie się odbywać w warunkach zwiększonej izolacji i zabezpieczenia. Wobec skazanych będą mogły być ponadto stosowane warunki odbywania kary przewidziane dla osób stwarzających poważne zagrożenie, w tym stałe monitorowanie. Ponadto będą mogły być stosowane przepisy o świadku koronnym, co ma się jednak odbywać za zgodą skazanego.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna