Dr Maciej Barczewski z Katedry Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego został członkiem International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP) - prestiżowego i elitarnego stowarzyszenia naukowego, zrzeszającego badaczy prawa własności intelektualnej. Dr Maciej Barczewski jest pierwszym przedstawicielem gdańskiego środowiska naukowego - a zarazem dopiero szóstym Polakiem - zaproszonym do uczestnictwa w pracach ATRIP.
Stowarzyszenie powołano za sprawą Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Szwajcarii w 1981 roku. ATRIP zrzesza jedynie około 200 najbardziej cenionych przedstawicieli ośrodków akademickich z całego świata, zajmujących się badaniami naukowymi oraz edukacją w zakresie prawa własności intelektualnej. Celem działalności stowarzyszenia jest rozwój współpracy międzynarodowej oraz podniesienie poziomu nauczania w zakresie m. in. praw autorskich oraz praw własności przemysłowej.
Aktualnie siedziba ATRIP mieści się w Mediolanie.

www.univ.gda.pl