Podręcznik prawa europejskiego dotyczącego azylu, granic i emigracji do całościowe opracowanie prawa europejskiego w tej dziedzinie. W podręczniku uwzględniony został dorobek prawny zarówno Unii Europejskiej, jak i Rady Europy, czytelnik będzie się więc mógł zapoznać zarówno z orzecznictwem Trybunału Praw Człowieka, jak i z orzecznictwem trybunałów Unii Europejskiej w sprawach azylowych, granicznych i emigracyjnych. Ten praktyczny przewodnik zawiera również teksty wszystkich obowiązujących aktów prawa europejskiego w tej dziedzinie oraz odniesienia do niewiążących dokumentów instytucji unijnych i Rady Europy.
Podręcznik skupia się na prawie regulującym sytuację obywateli państw trzecich w Europie i obejmuje szereg ważnych zagadnień takich jak dostęp do procedur azylowych, gwarancje proceduralne i pomoc prawna w sprawach azylowych i w sprawach deportacyjnych, pozbawianie wolności obywateli państw trzecich w związku z wydaleniem, wydalenia przymusowe itp. Podręcznik skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Na tę chwilę dostępny jest na stronie internetowej Agencji Praw Podstawowych UE w językach angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim, lecz publikacja jego tłumaczeń – także na język polski – jest przewidziana do końca roku.
Podręcznik prawa europejskiego w sprawach azylu, granic i emigracji to już druga publikacja – po Podręczniku europejskiego prawa o niedyskryminacji – przygotowana wspólnie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i Agencję Praw Podstawowych UE. Oba podręczniki dostępne są na stronie internetowej Agencji (http://fra.europa.eu/en).

źródło: http://fra.europa.eu/en/publication/2013/handbook-european-law-relating-asylum-borders-and-immigration