Jak pisze Rzeczpospolita, w 2015 r. skazano za stalking w sumie 1018 osób, w tym 216 na grzywnę, 123 na karę ograniczenia wolności, 93 na karę pozbawienia wolności i 176 na grzywnę orzeczoną obok kary pozbawienia wolności.

Rok później, w 2016 r., orzecznictwo sądów wyglądało następująco: skazano 1168 osób, w tym 360 na grzywnę, 256 na ograniczenie wolności, 542 na więzienie, 12 na karę mieszaną (więzienie i ograniczenie wolności) i 95 na grzywnę plus pozbawienie wolności.

Od 6 czerwca 2011 r. policja, prokuratura i sądy zmagają się ze ściganiem nowego przestępstwa: stalkingu, czyli tzw. uporczywego nękania. Grozi za nie do trzech lat więzienia. Jeżeli nękany targnie się na życie, sprawcy grozi już dziesięć lat pozbawienia wolności.

Źródło: Rzeczpospolita / Autor: Agata Łukaszewicz