Stalking to cała gama sposobów nękania innych, czyli np. głuche telefony, e-maile z wyzwiskami czy uporczywe rozpowszechnianie oszczerstw. Ofiarami takich działań w Polsce padło aż 3 mln osób - wynika z najnowszego raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Niemal co dziesiąty badany (9,9 proc.) stwierdził, że był ofiarą stalkingu. Niemal 80 proc. doświadczyło tego w ciągu ostatnich pięciu lat. 52,9 proc. ofiar było nękanych więcej niż raz w życiu. Jak wynika z badań, w co drugim przypadku do nękania dochodzi między osobami blisko ze sobą związanymi emocjonalnie: obecnymi lub byłymi partnerami.
Jak poinformował minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, stalking ma być przestępstwem wpisanym do kodeksu karnego i ściganym przez policję.

Źródło: Rzeczpospolita