Przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur poinformował też, że podczas rozpoczynającego się we wtorek posiedzenia zespół - pod przewodnictwem sędziego Jędrzeja Kondka - przedstawi stanowisko w sprawie tzw. afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości. - Zespół ten kończy już analizowanie materiałów źródłowych na ten temat i przystąpi do wypracowania stanowiska, które zostanie przedstawione Radzie prawdopodobnie w czwartek - powiedział.

W połowie września "Gazeta Wyborcza" podała, że zastępca rzecznika prasowego KRS sędzia Jarosław Dudzicz miał zamieszczać w 2015 r. w internecie pod anonimowym profilem antysemickie wpisy. Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że w sprawie domniemanych wpisów Dudzicza zostało wszczęte śledztwo, w ramach którego zlecono przeprowadzenie ekspertyz przez biegłych. KRS nie zajęła jeszcze oficjalnego stanowiska ws. tych doniesień. Rada postanowiła odroczyć zajęcie stanowiska w tej sprawie i zdecydowała powrócić do dyskusji po otrzymaniu odpowiedzi z Prokuratury Krajowej na temat prowadzonego w sprawie tych wpisów postępowania. Przewodniczący Rady dwukrotnie występował do PK o przedstawienie Radzie informacji dotyczącej tego śledztwa.

Czytaj też: Gorzowscy sędziowie nie chcą pracować z Dudziczem >