Minister wskazał na konieczność wyciągnięcia wniosków z zaistniałej sytuacji, w szczególności w zakresie modelu dostępu sędziów i prokuratorów do informacji niejawnych. Podkreślił, że należy wrócić do dyskusji, w jaki sposób wyważyć wartość niezależności sędziów oraz wartość ochrony bezpieczeństwa tajemnicy państwowej, tak aby znaleźć rozwiązanie w maksymalny sposób chroniące bezpieczeństwo państwa.

Uczestnicy spotkania zastanawiali się nad zagrożeniami i ewentualnym sposobem uzyskania uprawnień przez sędziów/prokuratorów do dostępu do informacji niejawnych na trzech płaszczyznach działalności:

  • w odniesieniu do kandydatów, na etapie kandydowania do służby sędziowskiej/prokuratorskiej,
  • w odniesieniu do wszystkich sędziów/prokuratorów, na etapie sprawowania funkcji sędziego/prokuratora,
  • w odniesieniu do sędziów/prokuratorów, którzy mają dostęp do informacji niejawnych, w kontekście szczególnej ochrony tych osób.

Pojawiły się propozycje wprowadzenia efektywniejszego postępowania sprawdzającego wobec kandydatów ubiegających się o stanowisko sędziego i prokuratora, a także dokładniejszych badań psychologicznych.

Zwrócono uwagę na zasadność objęcia czynnych sędziów opieką psychologiczną i zapewnienia im superwizji, a także obserwowania sygnałów mogących świadczyć o niepokojących sytuacjach związanych z ich funkcjonowaniem (np. w ramach nadzoru, w procesie analizy oświadczeń majątkowych, czy postępowań dyscyplinarnych).

Podkreślono też potrzebę szkoleń w zakresie bezpieczeństwa geopolitycznego kraju, a także zagrożeń wynikających z działalności obcych służb. Poruszono kwestię, ewentualnego wprowadzenia certyfikatów bezpieczeństwa i rozważano jakie niebezpieczeństwa wiązałyby się z wprowadzeniem takiej procedury.